Všeobecné informácie

Online zmiešavacia konferencia strednej a východnej Európy a Balkánu v roku 2020

Hlavná téma:

ZAVŔŠENIE VEKU A PÁNOV PRÍCHOD


„Dnes sa vďaka pokroku v telekomunikáciách a dopravných prostriedkoch výrazne zmenšili geografické vzdialenosti… V súčasnosti všetky druhy vynálezov a nástrojov spôsobili zmiešanie ľudí na celom svete. Zmiešanie Tela Kristovho je možné prostredníctvom všetkých moderných prostriedkov dopravy (a komunikácií). Preto všetky cirkvi by mali žiť v živote a v duchu a mali by sa navzájom zmiešať, aby sa prejavila skutočnosť Tela Kristovho.

Je naozaj úžasné, že Pán pozdvihol Svoju obnovu v Číne a potom ju priviedol na rôzne miesta sveta prostredníctvom zmien svetovej situácie a rôznych vedeckých vynálezov! To, čo Pán urobil, je skutočne úžasné. Všetci musíme dohnať Pánov pohyb a spolupracovať s Ním na naplnení túžby Jeho srdca vo večnosti.

(A General Outline of God’s Economy and the Proper Living of a God-man, Ch. 6, Section 5)