Informacje ogólne

Konferencja scalania online 2020 w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Bałkanach

Temat konferencji:

ZWIEŃCZENIE WIEKU I PAŃSKIE PRZYJŚCIE


„Dziś w związku z postępem dokonującym się w telekomunikacji oraz środkach transportu, odległości geograficzne znacząco się zmniejszyły. […] Dziś wszelkiego rodzaju wynalazki i narzędzia sprawiają, że ludzie na całym świecie scalają się. Scalanie Ciała Chrystusa możliwe jest poprzez wszelkie nowoczesne środki transportu (i komunikacji). Wszystkie kościoły zatem powinny postępować w życiu i w duchu oraz scalać się ze sobą nawzajem ze względu na przejawienie się rzeczywistości Ciała Chrystusa.

Jakże wspaniałe jest to, że Pan wzbudził swoje odzyskiwanie w Chinach, a następnie sprowadził swoje odzyskiwanie do różnych miejsc w świecie poprzez zmiany jakie dokonały się w sytuacji na świecie oraz poprzez rozmaite wynalazki naukowe! To, co Pan uczynił, jest prawdziwie wspaniałe. Wszyscy musimy dorównać kroku Pańskiemu poruszaniu się i współpracować z Nim ze względu na wypełnienie pragnienia Jego serca w wieczności.

(A General Outline of God’s Economy and the Proper Living of a God-man, rozdz. 6, część 5).