Obecné informace

Online mísicí konference střední a východní Evropy a Balkánu v roce 2020.

Hlavní téma:

SKONÁNÍ VĚKU A PÁNŮV PŘÍCHOD


„Dnes se díky vývoji telekomunikace a dopravních prostředků značně zmenšily zeměpisné vzdálenosti. (…) Různé vynálezy a nástroje způsobily, že se lidé po celém světě mísí. Mísení Těla Kristova je umožněno všemi moderními prostředky dopravy (a komunikace). Všechny místní církve by tedy měly žít v životě a v duchu a navzájem se mísit, aby se projevila skutečnost Těla Kristova.

Jak je úžasné, že Pán vzbudil svou obnovu v Číně a poté ji přinesl na různá místa na světě díky změnám světové situace a různým vědeckým objevům! To, co Pán učinil, je skutečně nádherné. My všichni musíme držet krok s Pánovým pohybem a spolupracovat s Pánem, aby se naplnila touha Jeho srdce ve věčnosti.

(A General Outline of God’s Economy and the Proper Living of a God-man, kap. 6, oddíl 5)